(nie)PEŁNOSPRAWNI 
w życiu społecznym i zawodowym

 

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA"
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości

 

     

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

17-20.06.2010 - WYJAZD INTEGRACYJNY

   W dniach: 17-20.06.2010 podopieczni wraz z opiekunami Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" w ramach realizowanego projektu przebywali na wyjeździe integracyjnym w Gdańsku. Wyjazd do Gdańska miał podwójny cel - oprócz wypoczynku połączonego z zajęciami terapeutycznymi podopieczny Stowarzyszenia odebrał nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie plastycznym. Praca za którą przyznano powyższą nagrodę została wykonana podczas zajęć w ramach projektu. 

                  Odbiór nagrody - I miejsce w konkursie na pracę plastyczną.

                        

                                             

   Wyjazd nad morze był dla podopiecznych niesamowitym wydarzeniem. Niepełnosprawni ze względu na status finansowy w większości nigdy wcześniej nie widzieli morza. W związku z czym przeżycia jakie były przez nich odczuwane malowały się kolorowym uśmiechem na ich twarzach.

                                                                                 Wycieczka statkiem

                                                                 

                                                                 

   Wyjazd integracyjny stanowił formę terapii w czasie której podopieczni trenowali takie umiejętności jak: organizowanie harmonogramu dnia, gospodarowanie budżetem "kieszonkowym", nawiązywanie i utrzymywanie właściwych relacji w grupie. Zdobyte umiejętności z pewnością stanowić będą trwałe fundamenty pod dalszy rozwój podopiecznych - w tym zawodowy.

   Podopieczni podczas wyjazdu integracyjnego regenerowali także siły do dalszej pracy.

 

 

 

27.09.2010 - Konferencja w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Niepełnosprawni - udział w życiu społecznym i szansa na rynku pracy

   Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” zorganizował konferencję kończącą projekt: „(nie)PEŁNOSPRAWNI w życiu społecznym i zawodowym”.

   W sali konferencyjnej Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyła się konferencja oraz uroczyste spotkanie z udziałem kilkudziesięciu osób, wśród których dominowali niepełnosprawni podopieczni działającego w Rudzie Śląskiej - Bykowinie Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych ”Nadzieja”.

   W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały założenia oraz efekty realizacji projektu  „(nie)PEŁNOSPRAWNI w życiu społecznym i zawodowym”, który został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podopiecznych projektu, ich rodziny, opiekunów oraz personel Stowarzyszenia „Nadzieja” powitała prezes zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – Anna Słupina – Świąć.  Przebieg działań związanych z projektem przedstawiła Martyna Jastrzębska – lider projektu. O pożytecznej, prospołecznej roli tego przedsięwzięcia mówiła Małgorzata Kubela – prezes Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych ”Nadzieja”.

   W okresie od kwietnia do września br. odbywały się cykliczne szkolenia komputerowe, warsztaty terapeutyczno-rehabilitacyjne, szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz konsultacje poświęcone doradztwu zawodowemu, podczas których poszukiwano najlepszych opcji ew. zatrudnienia poszczególnych podopiecznych adekwatnych do stopnia fizycznego bądź umysłowego upośledzenia danego beneficjenta projektu. Szczególnie przydatne okazało się szkolenie  "Z komputerem na Ty" prowadzone dla 10 osób niepełnosprawnych. Głównym celem tych zajęć było poszerzenie samodzielnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych beneficjentów projektu. Pozyskanie takiej wiedzy odciąży opiekunów osób niepełnosprawnych od udzielania ciągłej, osobistej pomocy podopiecznym w obsłudze sprzętu komputerowego. Osoby samodzielnie funkcjonujące w Internecie uzyskują kontakt z całym światem i skutecznie unikają społecznego wykluczenia. Ponadto, umiejętność posługiwania się komputerem otwiera przed niepełnosprawnymi rozliczne możliwości na rynku pracy.

   Wyjątkowy charakter miała część artystyczna konferencji. W serdecznej i przychylnej atmosferze stworzonej przez kilkudziesięcioosobową publiczność wystąpił zespół złożony z niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia „Nadzieja”. Niektórzy spośród członków zespołu  zaprezentowali się w pomysłowych przebraniach. Kilka pogodnych piosenek nawiązujących w tekstach do radości życia, optymizmu oraz nadziei na lepsze jutro, w wykonaniu osób niepełnosprawnych i niekiedy umysłowo upośledzonych, nabrało w tych okolicznościach szczególnej wymowy i wywarło na słuchaczach wzruszające wrażenie.

   W programie spotkania znalazło się także uroczyste rozdanie certyfikatów potwierdzających udział beneficjentów w projekcie, które wręczył Bartosz Miklaszewski - kierownik projektu.

   Konferencję uświetniła prezentacja ręcznie wykonanych prac uczestników projektu.

  W imieniu podopiecznych projektu za zdobytą wiedzę oraz certyfikaty dokumentujące udział w projekcie „(nie)PEŁNOSPRAWNI w życiu społecznym i zawodowym” podziękowała pani Dorota Stroińska.

                              

 

 

 

16.12.2010 - Konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski

   W ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniu 16 grudnia 2010r. zorganizował konferencję pt. "Równe prawa = równe szanse".

                                            Fragment wystawy

                                     


   Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele różnych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych pracujących dla i z osobami niepełnosprawnymi. Przedstawione zostały przykładowe projekty realizowane w regionie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m.in. „(nie)PEŁNOSPRAWNI w życiu społecznym i zawodowym” finansowany w ramach Działania 7.2.1 PO KL. Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja”, p. Małgorzata Kubela przybliżyła doświadczenia z realizacji projektu wskazując na praktyczny wymiar tego typu przedsięwzięć, które wspierają i pomagają w rozwoju osobistym i zawodowym nie tylko podopiecznych, ale są także cenną pomocą dla rodzin i opiekunów uczestników. Podczas omawiania praktycznych aspektów oddziaływania projektu p. Małgorzata Kubela podkreśliła pozytywne efekty jakie pojawiły się w życiu podopiecznych Stowarzyszenia - podopieczni rozwinęli się osobowościowo, fizycznie, społecznie oraz zawodowo. Wielu podopiecznych odnalazło podczas zajęć sens życia a na ich twarzach zagościł szczery uśmiech, wyrażający szczęście.

                                                                       Inny fragment wystawy

                                                                                                                

 

 

 

                                 ALBUM - PODSUMOWANIE PROJEKTU

    W celu zobrazowania efektów jakie zostały osiągnięte poprzez realizację projektu powstał album obrazujący sylwetki i dokonania podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja".

    W albumie można zobaczyć prace wykonane przez podopiecznych podczas trwania projektu oraz uzyskać podstawowe informacje dotyczące beneficjentów.

   W celu wyświetlenia albumu proszę kliknąć na zakładkę : "dokument do pobrania"

dokument do pobrania

 

  

LIDER

PARTNER

Stowarzyszenie Rodzin
Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA"

 


Człowiek - najlepsza inwestycja!

English version

Created by AMG