(nie)PEŁNOSPRAWNI 
w życiu społecznym i zawodowym

 

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA"
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości

 

     

 

 

          STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" 

"NADZIEJA" to Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Rudzie Śląskiej zrzeszające osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Stowarzyszenie skupia osoby dotknięte zróżnicowanym stopniem niepełnosprawności, a jego celem jest pomoc w zachowaniu nadziei na lepsze jutro poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego i fizycznego.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność zmierzająca do integracji środowiska osób niepełnosprawnych środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi działalność opiekuńczą oraz wspiera rozwój metod terapeutycznych.

Do celów ogólnych Stowarzyszenia "NADZIEJA" należą:

  • integracja osób niepełnosprawnych oraz ich bliskich,

  • zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne ułatwiające życie codzienne,

  • wsparcie dla opiekunów w uciążliwości sprawowania stałej opieki poprzez zwiększanie umiejętności społecznych podopiecznych,

  • wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty poprzez udział w spotkaniach integracyjnych,

  • nawiązywanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz wymiana doświadczeń własnych,

  • udzielanie wsparcia emocjonalnego.

Dzięki działalności stowarzyszeń takich jak "NADZIEJA" fachowa pomoc dotarła do wielu osób niepełnosprawnych. Udzielone wsparcie utwierdziło podopiecznych w przekonaniu, iż nie są skazani tylko na siebie i mogą dzielić swoje problemy z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji. Nawiązane przyjaźnie i kontakty sprawiły, iż niepełnosprawni podopieczni uświadomili sobie możliwość osiągnięcia pełnosprawności w życiu społecznym.

Działające w Rudzie Śląskiej Stowarzyszenie "NADZIEJA" pragnie udowodnić, że jeśli chce się pomagać niepełnosprawnym, wystarczy chcieć to zrobić - wystarczy mieć nadzieję.

Osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA":

Ruda Śląska 5 - Bykowina
ul. Gwarecka 2
tel. (32) 248 60 01 lub 0 508 659 122
e-mail: sron-nadzieja@o2.pl.

LIDER

PARTNER

Stowarzyszenie Rodzin
Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA"

 


Człowiek - najlepsza inwestycja!

English version

Created by AMG